Правила за провеждане на томбола „Регистрирай се за електронна фактура и спечели уикенд за двама в луксозен хотел“ | Шарлопов Груп - Дом Далеч от Дома
 • Открийте
  Парк Хотел Пирин - Сандански
 • Открийте
  Гранд Хотел Янтра - Велико Търново
 • Открийте
  Комплекс Созополис - Созопол
 • Открийте
  Гранд Хотел Мургавец - Пампорово
 • Открийте
  Спа Хотел Девин - Девин

Правила за провеждане на томбола „Регистрирай се за електронна фактура и спечели уикенд за двама в луксозен хотел“

 1. ОРГАНИЗАТОР
 1. Организатори на томболата са “СОФИЙСКА ВОДА” АД с ЕИК 130175000 и адрес на управление в гр. София, ул. Бизнес Център Интерпред Цар Борис, бул."Цар Борис III" № 159, ет. 2 и 3, и "ШАРЛОПОВ ГРУП” EАД с ЕИК 120069567 и адрес на управление гр. София, ул. „Твърдишки проход” № 15
 2. Настоящите правила за провеждане на томбола са задължителни за организатора и всички участващи в играта лица.

 

 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
 1. Периодът за участие е от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г. включително

 

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
 1. В томболата могат да участват всички клиенти на Софийска вода АД, които:
  1. са физически или юридически лица;
  2. имат открити и активни индивидуални партиди към 30.09.2022г.;
  3. не са били регистрирани за получаване на електронна фактура към 30.06.2022г.
  4. които са се регистрирали да получават електронна фактура в периода на томболата 01.07.2022 – 30.09.2022 г. Регистрацията за получаване на електронна фактура може да стане по един от трите начина:
   1. самостоятелно, чрез индивидуалния профил в интернет страницата на Софийска вода АД www.sofiyskavoda.bg
   2. самостоятелно, чрез мобилното приложение „Моята вода“
   3. чрез попълнено заявление в Център за обслужване на клиенти
 2. В томболата могат да участват и служители на организаторите, отговарящи на условията по т.4.
 3. Участието в томболата се заявява и извършва след регистрация на https://sharlopov.eu/bg/forma-za-registraciya

 

 1. УСЛОВИЯ И НАГРАДИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИ УЧАСТНИЦИ
 1. Всеки клиент, отговарящ на условията в раздел III ПРАВО НА УЧАСТИЕ, участва в кампанията с възможност да спечели някоя от следните награди:

-               Уикенд за двама със закуска в луксозна стая в Парк Хотел Пирин

-               Уикенд за двама със закуска в луксозна стая в Гранд Хотел Янтра

-               Уикенд за двама със закуска в луксозна стая в Спа Хотел Девин

-               Уикенд за двама със закуска в луксозна стая в Гранд Хотел Мургавец

-               Уикенд за двама със закуска в луксозен апартамент в Созополис

 1. Тегленето на печелившите ще се извърши на случаен принцип не по-късно от 5 Октомври, 2022 в присъствието на комисия, съставена от представители на организатора. Ще бъде съставен протокол, който удостоверява резултатите от тегленето на томболата.
 2. Спечелите ще бъдат уведомени лично по имейл/телефон, както и ще бъдат публикувани на интернет страницата на Софийска вода АД  

 

 1. ПУБЛИЧНОСТ
 1. Настоящите правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни през срока на продължителност на играта на сайта на „Софийска вода“АД: www.sofiyskavoda.bg

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 1. С предоставянето на своите данни, участниците в томболата заявяват съгласието си за участие в кампанията, приемат нейните условия и дават съгласието си личните им данни (име и фамилия, имейл, телефон) да бъдат обработвани от "ШАРЛОПОВ ГРУП” EАД в качеството на администратор на лични данни за целите на провеждане на настоящата кампания. Предоставените лични данни ще се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и останалите разпоредби на приложимото българско законодателство относно защита на личните данни.

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
 1. Всеки участник може да получи допълнителна информация с обаждане на тел.: 0800 12121 или през формата за контакт на интернет страницата на „Софийска вода“АД: https://www.sofiyskavoda.bg/qa